تبلیغات
رزاززاده
رزاززاده
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
برای دریافت فایل کامل سوالات کلیک کنید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 26 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده
برای مطالعه مطالب مختصات کلیک کنید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 17 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده

 

مقدمه:
استیگلر وهمکاران او(1996) معتقدند که فرهنگ آموزش مثل هر فرهنگ دیگری در جنبه های مختلف شامل عناصری است که در قالب سنت های رایج مورد قبول واقع می شوند. برخی از این عناصر مانند کتابهای درسی و برنامه های آموزشی و درسی را کارشناسان خبره تهیه می کنند. برخی از جمله شکل و ساختار امور آموزشی (مانند ساعات آموزش و میزان آن و روشهای ارزشیابی آموزشی )به طور مشخّصی تعریف می شوند و نهایتا برخی دیگر از باورها و انتظارات دانش آموزان و معلمان درباره نقش و هدفهایشان از فعالیتهای آموزشی و فرایند یاددهی- یادگیری ناشی می شوند.مجموعه این عوامل تا حدود زیادی آن چه را که در کلاس درس روی خواهد داد مشخص می کنند.‏

آنچه در فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس درس اثر می گذارد تا حدود زیادی به کارکردهای عناصری از فرهنگ آموزش مربوط می شود که در قالب برنامه های درسی ارائه می شوند و معلّم و دانشآموزان در کلاس درس از انها استفاده می کنند.

معلمان و دانش آموزان با باورها و انگیزه های متفاوتی به کلاس درس می آیند. باورها و انگیزه های آنان در فرایند یاددهی- یادگیری تأثیر شگرفی دارند و فعالیتهای آموزشی کلاس درس را تا حدود زیادی تحت تأثیر خود قرار می دهند مثلا این که دانش آموزان با چه پیش فرضهایی به کلاس درس ریاضی می آیند و معلّم توانایی های دانش آموزان را در فهم مسائل ریاضی چگونه ارزیابی می کند. پاسخ این سؤال ها در فعالیتهای آموزشی معلم در کلاس تأثیر زیادی دارد. اگر دانش آموزان برای حل مسائل ریاضی فقط این باور را داشته باشند که باید به دنبال یک جواب صحیح رفت بیش از آن که به راه حلها و تفکر در فهم مسئله و چگونگی ان باندیشند به یافتن و بیان پاسخ صحیح اکتفا خواهند کرد. صرف نظر از این که تا چه حد مسئله را فهمید یا راههای مختلف حل آن را آزموده باشند.
به باور پژوهشگران آموزش ریاضی روش حاکم بر کلاسهای درس ریاضی ژاپن تا حدود زیادی حرفه ای و مشابه باور کسانی است که فعالیّت های تخصصی مربوط به ریاضی کار می کنند. در این روش،یک مسئله فقط یک جواب ندارد و فهم مسئله همان قدر ارزشمند است که حل آن و اساساً پیدا کردن پاسخ سوال همراه با تبیین روش و یا روش های حل ان است که اصالت پیدا می کند. معلمان ژاپنی در کلاس های درس - به ویژه درس ریاضی- به طور حرفه ای با دانش آموزان روبه رو می شوند. انها بیش از یافتن پاسخ برای سوال ، بر فرایند فهم و حل مسئله تأکید می ورزند. معلمان ژاپنی بخش قابل توجهی از وقت کلاس را به تبیین توضیح و تفهیم مسائل می گذرانند. انها به جای این که نقش خود را در حد تأکید یا ردّ پاسخهای دانش آموزان در کلاس درس پایین بیاورند با فراهم آوردن زمینه های لازم برای تبادل نظر و تعامل میان دانش آموزان در ارتباط با مسائله ، فهم آن و یافتن راههای مناسب برای حل آن معطوف می دارند و بر این مهم تأکید می کنند که فقط پاسخ مسئله کافی نیست؛و چرایی ها و چگونگی ها نیز در فرایند حل مسئله بسیار مهم و حیاتی هستند.
در این مقاله با بیان نمونه ای عینی از یک کلاس درس ریاضی پنجم ابتدایی در ژاپن، تلاش می شود تا ساختار، روش و ویژگی های برجسته این کلاس درس تبیین شوند. برای این کار، ابتدا ساختار ‏آموزش ریاضی را در کلاس های درس دوره ابتدایی توصیف می کنیم. سپس با ارائه یک نمونه از آموزش مفاهیم پایه هندسه در کلاس پنجم ابتدایی، به بیان برخی از مهمترین روش های توجه و تأکید بر تفکر دانش آموزان در جریان آموزش ریاضی می پردازیم.

هدف و روش تحقیق:‏
هدف این مقاله بیان ساختار،روش و ویژگی های برجسته کلاس درس ریاضی دوره ابتدایی در ژاپن است. روش هایی که معلّمان و دانش آموزان را در تعامل با یکدیگر یاری می دهد تا آموزش اثر بخشی را در کلاس درس ریاضی سازماندهی کنند و در مسیر دستیابی به هدف های آموزشی به پیشرفت های تحسین برانگیزی نایل شوند. روش هایی که در آموزش ریاضی بیشتر بر پایه فهم مسئله استوار است و به جای تمرکز بر روش سخنرانی معلم(معلم محور)، به روش مباحثه ای دانش آموزان (دانش آموز محور) متمرکز شده است و می کوشد تا بیش از توجه به هدف ها و انتظارهای یاددهنده به توانایی ها، نیازها و فعالیت های یادگیرنده در فرایند یاددهی- یادگیری توجه و تأکید کند.‏

در این مطالعه از روش پژوهش توصیفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. نگارنده با دست کم مشاهده یک روزه از کلاسهای درس ریاضی یارده مدرسه ابتدایی در استان گیفو، آی چی و می یه و مصاحبه با معلمان آنها در زمینه روس های آموزش ریاضی و نقش فعالیت دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری، کوشیده است ویژگی های اصلی روش آموزش ریاضی معلمان ژاپنی در درس ریاضی را تبیین کند. به علاوه، برای مطالعه موردی نیز استفاده شده است. مدرسه ابتدایی کومنو در شهر ناگویا به عنوان نمونه مورد مطالعه برگزیده شده است. محقق به عنوان مشاهده گری فعال بیش از بیست و یک ساعت به مشاهده منظم و ضبط دیداری- شنیداری کلیه فعالیت های آموزشی کلاس درس ریاضی سال پنجم ابتدایی(درس آموزش مفاهیم پایه هندسه)پرداخته است. همچنین پس از تجزیه و تحلیل مشاهدات در مصاحبه هایی با معلمان مدرسه ابتدایی کومنو، به ویژه معلم کلاس پنجم آن (آقای ایشی کاوا) در زمینه های مختلف مربوط به آموزش ریاضی، روش های تدریس و فرهنگ آموزش ریاضی در ژاپن ، راه های پرورش حرفه ای معلمان در عرصه بهبود کیفیت آموزش ریاضی و نقش برنامه های درسی و محتوای آموزش ریاضی در بکارگیری روشهای نوین تدریس ریاضی در کلاس درس به گفت وگو نشسته است.‏
روش آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

کلاس های درس ریاضی در دوره ابتدایی ژاپن بیشتر از قاعده و قالب مشخّصی پیروی می کنند و تا حدود زیادی از فرایند تعریف شده و قابل پیشبینی تشکیل شده اند. این گونه کلاس ها معمولا با طرح یک مسئله از سوی معلم آغاز می شوند. مسئله ای که معلم برای ایجاد انگیزه تفکر در دانش آموزان آن را در طرح درس خود آورده است. سپس دانش آموزان دقایقی برای یافتن پاسخ مسئله به تنهایی یا به کمک یک دیگر به تفکر می پردازند. پس از این که بیشتر آنان حداقل یک راه حل مشخص را برای مسئله پیدا می کنند، بحث پیرامون راه های مختلف حل مسئله آغاز می شود. معلم از بعضی از دانش آموزان می خواهد تا به ترتیب پای تخته سیاه بیایند و روش خود را برای حل مسئله توضیح دهند. پس از توضیح هر یک از دانش آموزان، معلم از آنها می خواهد تا نظر خود را درباره راه حل های ارائه شده بیان کنند و دانش آموزان به طور آشکار در اظهار نظر در اثبات یا نفی راههای ارائه شده می پردازند. پس از بیان راه حل های مختلف در ارتباط با مسئله مطرح شده، معلم از دانش آموزان می خواهد تا راه حل های ارائه شده را با یک دیگر مقایسه و با محتوای کتاب درسی تطبیق دهند. در این مرحله است که دانش آموزان کتاب های درسی خود را می گشایند و راه حل های خود را با آنچه در کتاب بیان شده است، مقایسه می کنند. آنگاه معلم از دانش آموزان می پرسد:"آیا کسی راه حل دیگری متفاوت با آنچه بیان شد، پیدا کرده است؟ آیا روشی متفاوت با آنچه در کتاب بیان شده است پیدا کرده اید؟" پس از پاسخ احتمالی دانش آموزان به این سؤالات که بیشتر برای جلب توجه دانش آموزان به ادامه بحث مطرح می شوند، معلم خود به مقایسه ای کوتاه میان راه حل های ارائه شده می پردازد و آنها را در ارتباط با محتوای کتاب درسی تبیین می کند. آنگاه از دانش آموزان می خواهد اگر سؤالی دارند مطرح کنند و در نهایت از آنها می خواهد که کل جریان کلاس را مرور، بازبینی و ارزیابی کنند و حاصل را در یک بند(پاراگراف)در دفترچه های خود بنویسند. یادداشت های دانش آموزان در دقایق پایانی کلاس به عنوان جمع بندی مباحث کلاس تلقی می شود، ارزیابی آنها از کلاس درس را نشان می دهد.این خود منبعی برای خوداندیشی معلم و دانش آموزان و راهنمایی برای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری به حساب می آید.

کلاس درس مورد مطالعه: آموزش مفاهیم پایه هندسه
در اینجا، با بیان نمونه مورد مطالعه- کلاس پنجم مدرسه ابتدایی کومنو- محقق مجموعه فعالیت های آموزشی کلاس درس ریاضی در رابطه با آموزش مفاهیم مفاهیم پایه هندسه را در تاریخ بیست و هشتم اکتبر1996 در جدول زیر نشان داده شده است.‏
در این درس، ابتدا معلم کلاس شکل هندسی مشخّصی را که متناسب با محتوای کتاب درسی تهیه کرده بود، روی تخته سیاه قرار داد(شکل شماره1). آنگاه از دانش آموزان سؤال کرد:"آیا می دانید این شکل چه نام دارد؟" "در کجا شکلی شبیه این را دیده اید؟" بعضی از دانش آموزان پاسخ دادند که شبیه این شکل را در پارک کودکان دیده اند. سپس معلم از دانش آموزان پرسید:"چگونه می توانیم مساحتهای قسمت های 1،2،3،4را محاسبه کنیم؟" برای درک بهتر مسئله معلم از اشاره کودکان استفاده کرد و شکل هندسی ارائه شده را با گوشه ای از پارک کودکان تطبیق داد. او بخش های 1،2،3،4 را به قسمت چمن پارک کودکان و بخش… را به پیاده رو تشبیه کرد و با تکرار مجدد مسئله،از دانش آموزان خواست به مدت ده دقیقه به تفکر بپردازند و راه حل مسئله را پیدا کنند. در این فاصله، معلم به میان دانش آموزان آمد و به سؤالات آنها پاسخ داد. برخی دانش آموزان از معلم خواستند که صورت مسئله را دوباره توضیح دهد. معلم دانش آموزانی را مه هنوز مسئله را کاملا متوجه نشده بودند، پای تخته سیاه گرد آورد و بار دیگر مسئله را توضیح داد. آنگاه، پس از آن که دریافت که بیشتر دانش آموزان راه حل مشخّصی را برای مسئله پیدا کرده اند، از آنان خواست تا پای تخته سیاه بیایند و راه حل خود راغ توضیح دهند. شش دانش آموز از فرصت داده شده استفاده کردند و راح حل های خود را ارائه دادند.در اینجا به ذکر دو مورد اشاره می شود. یکی از دانش آموزان (خانم تاکاهاشی) توضیح داد:«چون این شکل هندسی یک متوازی الاضلاع است، از روش محاسبه مساحت متوازی الاضلاع حل می شود؛ با این تفاوت که باید مساحت قسمت…یعنی پیاده روها از آن کم شود. در این صورت، مساحت شکل هندسی به دست می آید». دانش آموز دیگری (آقای کوزاوا) راه حل خود را این گونه توضیح داد:«قسمت…در شکل هندسی که به صورت پیاده روها ظاهر شده است، شکل هندسی ارائه شده را در قالب چهار ذوزنقه نمایان می کند. پس محاسبه مساحت چهار ذوزنقه و جمع آنها، پاسخ مسئله را به دست می دهد».

برگرفته از سایت: http://forum.mathroom.ir/showthread.php?tid=741 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده

-1 عددی را پیدا کنید که اگر آن را با یک چهارم عدد 180 جمع بزنیم حاصل از عدد 193 به اندازه 100 واحد بیشتر شود؟

             1)293                    2)248                 3)268              4)385

2-چه عددی را در عدد 41 ضرب کنیم تا نتیجه از یک سوم عدد 1374 به اندازه 198 واحد بشتر شود؟

           1)21                   2)14                 3)16              4)17

3-عددی را 2 برابر کرده و به حاصل آن سه برابر 196 را اضافه کردیم نتیجه برابر 836 شد این عدد کدام است؟

          1) 129                  2)128                 3) 126            4)124

4-سه عدد  28 و 49 و 43 را  داریم عدد چهارم را باید چه عددی انتخاب کنیم تا میانگین عدد از میانگین عدد های 38 و 35 و 47 به اندازه 4 واحد بیشتر باشد؟

           1) 56                    2) 67                3) 68             4)39

5-عددی داریم . آن را دو برابر کرده و سپس یک سوم حاصل را از دو برابر عدد 49 کم می کنیم . نتیجه برابر 68 می شود .عدد مفروض کدام است؟

     1)25                    2)36                 3)45              4)90

6-حاصل عبارت روبرو با تقریب کمتر از 1 به روش گرد کردن کدام است؟                          ؟   = 20.02×20.2× 2.002×2.02

1 )  1635                    2)1753.6                3)1456          4)1230.5       

7-میانگین سه عدد 100 است. عدد اول 4 واحد از عدد دوم بیشتر است.عدد دوم معادل یک سوم خارج قسمت تقسیم 4845 بر عدد 17 است .عدد سوم کدام است؟  

         1)95                   2) 99               3)106             4)120   

8-چه عددی را در یک چهارم عدد 2916 ضرب کنیم تا از باقیمانده تقسیم عدد 9628 برعدد 13 به اندازه 1450واحد بیشتر شود؟   

          1)  8                   2)5                3)4          4)2                                                                                            

     

 

9-کدام یک شباهت کمتر ی با بقیه دارد ؟

1)بگیر                      2)بردار               3)بخند                       4)بنویس

10-مساحت مستطیلی 36 سانتیمتر مربع است و اندازه طول و عرض مستطیل اعداد صحیح می باشند بزرگترین محیطی که مستطیل بر حسب سانتیمتر می تواند داشته باشد کدام  یک از گزینه های زیر است؟

   1)82                 2)74                  3)68                             4)60

11-کدام یک از بقیه بزرگتر است؟

  1)سانتی ساعت               2) میلی شبانه  روز                   3)صد ثانیه                        4)دسی دقیقه

12-شعاع هر چرخ اتومبیل 40س است اگر در هر دقیقه  این چرخ 500 دور بزند در هر ساعت این اتومبیل چه مسافتی را طی می کند؟

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 7 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده
شهادت حضرت فاطمه (س) برشما تسلیت باد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده

نمو نه سوال

1-جمعیت روستایی رشد منفی داشته است .یعنی هر سال 10درصد از جمعیت آن کاسته شده است.جمعیت این روستا در پایان سال 1385 نسبت به ابتدای  سال 1383 چند درصد کاهش داشته است؟

 

2-فروشنده کالاهایش را طوری قیمت گذاری می کند که پس از 10 درصد تخفیف آن را با 20درصد سود فروخته باشد اگر کالا را 2250 تومان خریده باشد او چه قیمتی روی کالا قرار دهد؟

 

3-دو تاس را همزمان پرتاب می کنیم و عدد رو شده را باهم جمع می کنیم . وقوع کدام مجموع زیر بیشترین امکان را دارد؟

      1)6                                2)9                      3)7                             4)12

4- اگر کسر یازده هفتم را به صورت عدد اعشاری در آوریم  گرد شده آن عدد با تقریب کمتر از یک چقدر است؟

 

5-با 1000 مکعب  کوچک یک مکعب بزرگتر ساخته ایم و تمام سطوح آن را رنگ می زنیم چند مکعب اصلا" رنگ نشده است؟

 

6-چند کیلو چای 5000 تومانی را با چای کیلویی 8000 تومانی مخلوط کنیم تا 60 کیلو چای 7000 تومانی به دست آید؟

 

7-اختلاف دو زاویه مکمل 0.6  (شش دهم) مجموع آنها است .متمم زاویه کوچکتر چند درجه است ؟

 

8-دو سوم عددی برابر سه چهارم عدد دیگر است .اگر مجموع دو عدد 136 باشد عدد کوچکتر کدام است؟

 

9-از 300 گرم آب نمک 10 درصد چند گرم آب را تبخیر کنیم تا آب نمک 15 درصد بدست آید؟

 

10-قرار بود 10 کارگر کاری را 12 روزه انجام دهند اگر بخواهیم این کار 8 روزه انجام شود چند کارگر دیگر باید اضافه کنیم؟

 

1 1-ابعاد یک مکعب 0.2 متر است سطوح جانبی و حجم و محیط گسترده آن را بدست آورید؟

 

12-طول و عرض و ارتفاع یک مکعب مستطیل به ترتیب 1.2 و 0.5 و0.4 متر است اگر بخواهیم با مقوا این مکعب مستطیل را بسازیم چند متر مربع مقوا لازم است؟

 

13-هر سی سی تقریبا" 30 قطره آب است گنجایش ظرف مکعب شکل که هر بعد آن 0.05 متر باشدچند قطره است؟

 

14-اگر برای رنگ کردن هر متر مربع  250 گرم رنگ لازم باشد  برای رنگ کردن استخری به ابعاد 12 و 7 و 2.5 متر چند کیلو گرم رنگ لازم است؟

 

15-مساحت کل مکعبی 216 سانتی متر مربع است .حجم آن چند سانتیمتر مکعب است؟

 

16-به طول مستطیل 30 درصد و به عرض آن 20درصد اضافه می کنیم مساحت آن چند درصد افزایش می یابد؟

 

17-مساحت مثلثی که یک زاویه آن راست  و دو ساق هم اندازه دارد 4 هکتار و ارتفاع وارد بر وتر آن 0.2 کیلومتر است . اندازه قاعده آن چند متر است؟

 

18-اندازه قاعده و ارتفاع مثلثی 6 و 6 سانتی متر است .اگر به قاعده آن 3 س اضافه کنیم از ارتفاع آن چند سانتی متر کم کنیم تا مساحت تغییر نکند؟

19- وقتی عقربه دقیقه شمار زاویه ی 126 درجه طی می کند چند درصد صفحه ی ساعت را طی کرده است؟

 

20-زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت 3 و 40 دقیقه را بدست آورید؟

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 فروردین 1392 :: نویسنده : حسن رزاززاده
برای مشاهده مطالب مربوط به حجم  اینجا کلیک کنید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

شش آزمون ریاضی در سایت مدرسه قرار گرفته است .(آزمون 9 تا 14) هر روز یک آزمون آن انجام گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 14 اسفند 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

برای مشاهده بقیه سوالات به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 12 اسفند 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

1- دو تاس را رها می کنیم احتمال آن که مجموع دو تاس 7 باشد چقدر است؟

 

2- چهار نفر به چند طریق می توانند در کنار هم بایستند؟

3-یک عدد 5 رقمی انتخاب کردیم احتمال آن که این 5 رقم مضرب 5 باشد چند است؟

 

4-یک تاس و دو سکه را همزمان رها می کنیم :

الف:کل حالات چند است؟

ب:احتمال این که تاس زوج و هر کدام از دو سکه رو بیاید چقدر است؟

ج:احتمال این که سکه اولی رو و دیگری پشت و تاس مضرب 3 باشد چقدر است؟

 

5-احتمال این که مجموع ارقام دو تاس کمتر از 10 باشد چقدر است؟

 

6- 20 مهره قرمز و 15 مهره آبی و 12 مهره سبز و 10 مهره زرد داریم ،چند مهره انتخاب کنیم تا حتما" از سه رنگ مختلف داشته باشیم؟

 

7-اگر از مجموع عدد های 5 رقمی با مجموع رقم های 43 عددی به تصادف انتخاب کنیم احتمال این که عددی زوج باشد چقدر است؟

 

8-با ارقام 2 ، 3، 5 ، 7 ،8 چند عدد 2 رقمی می توان نوشت که بر دو بخش پذیر باشد؟

 

9-در کیسه ای 5 مهره آبی و 7 مهره قرمز وجود دارد بدون دیدن مهره ها حداقل چند مهره بر داریم تا حتما" دو مهره همرنگ داشته باشیم؟

 

10- سه مهره قرمز و آبی و سبز داریم و سه کیسه نیز به همین سه رنگ به چند طریق می توان مهره ها را در کیسه قرار داد ، به طوری که هیچ مهره ای در کیسه هم رنگ خود قرار نگیرد؟

 

11-سه تاس را با هم انداختیم احتمالاین که هر سه عدد رو شده فرد باشد چقدر است؟

 

12-حداقل چند دسکش را یکی یکی بیرون آوریم تا اطمینان داشته باشیم یک جفت دستکش سیاه و دو جفت دستکش قرمز داریم؟

 

13-محمد کالایی خرید و 9000 تومان پرداخت کرد اگر او 10 درصد تخفیف گرفته باشد  قیمت اولیه آن چند تومان است؟

 

14-در کدام مورد احتمال 1 به 12 حتمی است؟

     1)ماه تولد    2)سال کبیسه     3)اندازه ضلع یک 12 ضلعی به محیط آن     4)مناسبتی به نام روز مادر

 

15-اگر یک شهاب سنگ به سمت زمین بیاید احتمال برخورد آن به خشکی بیشتر است یا به آب ؟چرا؟ دلیل خود را توضیح دهید

16-درون کیسه ای سکه های 1000 ریالی،2000 ریالی و 5000 ریالی وجود دارد اگر سکه ای را از درون آن بیرون بیاوریم احتمال 1000 ریالی بودنش یک ششم و احتمال 2000 ریالی بودنش شش دوازدهم است،چه احتمالی وجود دارد که آن سکه 5000 ریالی باشد؟

17-درون کیسه ای فقط مداد و خودکار اگر احتمال بیرون آوردن خودکار از درون کیسه پنج شانزدهم باشد احتمال بیرون آوردن مداد از درون کیسه چند است؟

18-درون جعبه ای تعدادی شکلات شیرین و تعدادی شکلات تلخ وجود دارد اگر احتمال برداشتن یک شکلات تلخ سه به دوازده باشد احتمال برداشتن یک شکلات شیرین چیست؟

19-احتمال انجام کدام یک از محاسبات زیر غیر ممکن است؟

الف)به دست آوردن مساحت یک مربع با داشتن اندازه یک قطر آن

ب)به دست آوردن مساحت یک مثلث با داشتن اندازه دو ضلع آن

ج)نوشتن یک عدد 11 رقمی بدون تکرار ارقام

د) نوشتن 5 عدد متوالی که 3 عدد آن فرد باشد.

20-در یک شهر با 2000000 نفر جمعیت احتمال تعداد عینکی ها بیشتر است یا در یک شهر با 2500000 نفر جمعیت؟چرا؟(احتمال عینکی بودن در دو شهر برابر است)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

انرژی فسیلی

نفت و گاز طبیعی که سوخت های فسیلی هستند بیش از 60% انرژی مورد نیاز جهان را تامین می کنند.آنها را می توان به آسانی ذخیره کرد و انتقال داد و در حال حاضر منابع آنها فراوان است.

انرژی هسته ای

حدود 20% از برق جهان از انرژی هسته ای تامین می گردد.درابتدا این انرژی ارزان به نظر می رسید،مقادیر فراوانی انرژی از مقدار کمی سوخت تامین می گردد.مثلاً دو تکه سوخت هسته ای به اندازه دانه های شکر می توانند به اندازه 5/2 تن زغال سنگ انرژی تولید کنند اما امروزه خیلی از کشورها استفاده ازانرژی هسته ای را کم کرده اند چون هرچند کارشناسان هزینه هنگفتی را برای ساخت نیروگاه اتمی تخمین زنند.کسانی که در نیروگاه های اتمی کار می کنند و یا در نزدیکی آنها زندگی می کنند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به سرطان خون می باشند.

انرژی آب

بیش از 20 % توان الکتریکی مورد استفاده مردم دنیا از الکتریسیته حاصل از آب تامین می شود.آبی که پشت سدها جمع می شود انرژی پتانسیل ذخیره می کند و فشار زیاد دارد از آن برای به کار انداختن توربینهائی که به مولدهای الکتریسیته متصل هستند استفاده می کند.گرچه ساختن سد پرهزینه است اما سدها منبع نامحدود الکتریسیته هستند و آلودگی و ضایعات ایجاد نمی کنند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 اسفند 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده
اگر پیش آمدی قطعاً اتفاق بیفتد آن را با عدد«1» و اگر امکان اتفاق افتادن وجود نداشته باشد آن را با عدد «صفر» و اگر پیش آمدی احتمالاً اتفاق بیفتد آن را با یک کسر کوچک تر از واحد بین 0 تا 1 نشان می دهیم.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 بهمن 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

نظریهٔ احتمالات مطالعهٔ رویدادهای احتمالی از دیدگاه ریاضیات است. بعبارت دیگر، نظریه احتمالات به شاخه‌ای از ریاضیات گویند که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد.هسته تئوری احتمالات را متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی و پیشامدها تشکیل می‌دهند. تئوری احتمالات علاوه بر توضیح پدیده‌های تصادفی به بررسی پدیده‌هایی می‌پردازد که لزوما تصادفی نیستند ولی با تکرار زیاد دفعات آزمایش نتایج از الگویی مشخص پیروی می‌کنند، مثلاً در آزمایش پرتاب سکه یا تاس با تکرار آزمایش می‌توانیم احتمال وقوع پدیده‌های مختلف را حدس بزنیم و مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی این الگوها قانون اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی است.

مفهوم احتمال در مورد ارتباط یا پیوند دو متغیر به کار می‌رود، به این معنی که ارتباط یا پیوند آنها به صورتی است که حضور، شکل، وسعت و اهمیت هر یک وابسته به حضور، شکل، و اهمیت دیگری است. این مفهوم به صورت محدودتر و در مورد ارتباط دو متغیر کمّی نیز به‌کار برده می‌شود.

ریاضی‌دانان عددی بین صفر و یک را به عنوان احتمال یک رویداد تصادفی به آن نسبت می‌دهند. رویدادی که حتماً رخ دهد، احتمالش یک است و رویدادی که احتمالش صفر است، در واقع احتمال وقوع ندارد. باید توجه داشت که در تعریف دقیق ریاضی، میان احتمال و امکان تفاوت می‌گذارند. یعنی احتمال وقوع یک امر ممکن می‌تواند صفر باشد. مثلاً احتمال اینکه طول یک پاره‌خط دقیقاً ۳٫۱ سانتیمتر باشد (اندازه‌گیری شده با هر ابزاری با هر میزان دقت) صفر است. چون بین ۳٫۲ و ۳٫۰ بی‌نهایت عدد وجود دارد ولی از لحاظ منطقی ممکن است که طول پاره‌خطی ۳٫۱ سانتیمتر باشد.احتمال شیر آوردن در پرتاب یک سکه سالم \frac {1} {2} است، همانطور که احتمال خط آوردن هم \frac {1} {2} است. احتمال این‌که پس از انداختن یک تاس سالم شش بیاوریم \frac {1} {6} است.

به زبان سادهٔ ریاضی احتمال، نسبت تعداد اعضای مجموعهٔ پیشامدهای دلخواه به تعداد اعضای مجموعهٔ تمام پیشامدهای ممکن است. مثلاً در مورد تاس، برای محاسبهٔ احتمال آوردن عددی زوج، مجموعهٔ پیشامدهای ممکن هست: {۱٫۲٫۳٫۴٫۵٫۶} و مجموعهٔ پیشامدهای دلخواه هست: {۲٫۴٫۶}. تعداد اعضای مجموعهٔ دلخواه هست ۳ و تعداد اعضای مجموعهٔ پیشامدهای ممکن هست ۶. پس احتمال هست:  \frac {3}{6}=0.5

جمع احتمال رخ دادن یک رویداد با احتمال رخ ندادن رویداد مکمل آن، عدد یک می‌شود. مثلاً در تاس ریختن جمع «احتمال آوردن شش» (که \frac {1} {6} است) با «احتمال نیاوردن شش» (که \frac {5} {6} است) می‌شود یک.

.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 بهمن 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده

1-عدد 2 چند درصد عدد 5 است؟

 

2-عدد 5 چند درصد عدد 2 است؟

 

3- دو زاویه مکمل اند و اندازه یکی از زاویه ها از 4 برابر دیگری 10 درجه کمتر است اندازه هر زاویه چند درجه است؟

 

4-یک چهارم شعاع چرخ دو چرخه ی محمد 1.5 (یک و نیم ) متر است این چرخ طی یک مسافت 1 کیلو متری چند دور می زند؟

 

5-چند درصد از 2800 تومان برابر با 112 تومان است؟

 

6- 25 صدم درصد 4 کیلو گرم برابر چند کیلو گرم است؟

 

7-محمد 10درصد از پولش را کتاب خرید و به اندازه ی 10 درصد  مبلغ خرید کتاب از پدرش پول گرفت . چند درصد پولش باقیمانده است؟

 

8- اگر به طول مستطیل 20درصد افزوده و از عرض آن 10 درصد کم شود مساحت مستطیل چه تغییری می کند؟

 

9-دور یک قالی به ابعاد 8 و 6 متر و  حاشیه ای به پهنای 35 س وجود دارد مساحت حاشیه قالی چند متر مربع است؟

 

10-اگر شعاع دایره ای 40 درصد افزایش یابد ،محیط و مساحت آن چند درصد افزایش می یابد؟

 

11-اگر قطر دایره ای نصف شود چند درصد از مساحت آن کم می شود؟

 

12-شعاع چرخ دو چرخه ای 20 س است اگر این چرخ 200دور بزند چه مسافتی را طی می کند؟

 

13-اگر محیط دایره ای 100 درصد افزایش یابد مساحت آن چند درصد افزایش می یابد؟

 

14-دو زاویه متمم اند و زاویه کوچکتر از ربع زاویه بزرگتر 10 س بیشتر است . هر زاویه چند درجه است؟

 

15-دور استخری دایره ای شکل شعاع 10 متر به عرض یک متر چمن کاری کرده ایم .چند متر مربع چمن کاری شده است؟

 

16-ضخامت یک کتاب 200 برگی  18 میلی متر است ضخامت یک برگ آن چند میلی متر است؟

 

17-مجموع دو عدد 130 عدد اول از دو برابر عدد دوم 10 تا بیشتر است  حاصل ضرب آن دو عدد را بدست آورید؟

 

18-در یک خرابه تعدادی موش و تعدادی عنکبوت موجود ند اگر سرها را بشماریم 9 سر و اگر پاها را بشماریم  46 پا  می باشد تعداد موش ها چند تا است؟

 

19-عدد 1.258 را به روش گرد کردن و به روش قطع کردن با تقریب کمتر از 0.1 حساب کنید.

 

20-فروشنده کالا های خود را با 20 درصد سود نرخ گذاری کرد سپس مجبور شد با  10 درصد تخفیف به فروش برساند  او در این معامله :                              سود برده یا ضرر  ؟  چند  درصد؟

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 بهمن 1391 :: نویسنده : حسن رزاززاده


( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حسن رزاززاده
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :